Many of our alumni have been placed with these organizations.Manvinder Chauhan


Shrey Sudan


Varun Srivastava


Anubhav Banerjee


Karan Vir Bhalla


Dushyant Khrub


Kavish Tyagi


Bhaskar Lal


Shikhar Gupta


Srikant Pantawane


Samir Rizvi


Gaurav Batra


Ramit Malhotra


Risabh Kaura


Kiran Kishore


Manish Gaur


Karan Jitendra Nayak


Rahul Bhatia


Shanae Joshua


Gourab Chowdhury


Ninad Bal


Nikita R. Teli


Chilaka Prasad


Praveen Nayaranan


Sameer S


Kush Sharma


Akhilesh P


Chilaka Prasad


Deepti Oraon


Dilip S


Paras Verma


Tejas Vishal


Vignesh S


Amal Abraham


Gagandeep Juneja


Aditya Singh


Jasmine Pushkarna


Thejaswaroup R.


Sagar Thakkar


Poulami Mukherjee


Ashwin Prakash


Anish Kumar


Megh Raj Parmar


Malvika Rudingwa


Rohan Kucchal


Diptanshu Chakroborty


Raunak Mehta


Swayam Chopra


Yogesh Kemkar


Vignesh R


Saurabh Kumar


Praseej Singh


Parth Gor


Ruchir JindalPratik Sukanand


Monika Kharabe


Pankaj Desai


Joseph Devasia


Amaresh Kumar


Tapesh Kumar


Chanu K Vyas


T Sibi Shivsadan


Riyaaz Mohamed Vellakkadavil


Mahesh Patil


Prateek Saxena


Dinesh S Kumar


Akash Sharma


Abhinav Shaw


Sahil Raj


Laksh Chadha


Aman Phogat


Aayushi Gupta


Anirudh Jaglan


Jasmin T D


Akshay Vijh


Ankit Site


Gaurav Sethia


Purusharth Agnihotri


Narinder Salaria


Shitij Dewani


Deepika Sharma


Yogesh Kumar


Dhruv Tomar


Archit Goel


Rajat Verma


Sangeet Sharma


Vipin Das


Anuj Parashr


Ayush Anand


Prashant Verma


Deepak Bhardwaj


Ajay Siriki


Manvinder Chauhan


Shrey Sudan


Varun Srivastava


Anubhav Banerjee


Karan Vir Bhalla


Dushyant Khrub


Kavish Tyagi


Bhaskar Lal


Shikhar Gupta


Srikant Pantawane


Samir Rizvi


Gaurav Batra


Ramit Malhotra


Risabh Kaura


Kiran Kishore


Manish Gaur


Karan Jitendra Nayak


Rahul Bhatia


Shanae Joshua


Gourab Chowdhury


Ninad Bal


Nikita R. Teli


Chilaka Prasad


Praveen Nayaranan


Sameer S


Kush Sharma


Akhilesh P


Chilaka Prasad


Deepti Oraon


Dilip S


Paras Verma


Tejas Vishal


Vignesh S


Amal Abraham


Gagandeep Juneja


Aditya Singh


Jasmine Pushkarna


Thejaswaroup R.


Sagar Thakkar


Poulami Mukherjee


Ashwin Prakash


Anish Kumar


Megh Raj Parmar


Malvika Rudingwa


Rohan Kucchal


Diptanshu Chakroborty


Raunak Mehta


Swayam Chopra


Yogesh Kemkar


Vignesh R


Saurabh Kumar


Praseej Singh


Parth Gor


Ruchir JindalPratik Sukanand


Monika Kharabe


Pankaj Desai


Joseph Devasia


Amaresh Kumar


Tapesh Kumar


Chanu K Vyas


T Sibi Shivsadan


Riyaaz Mohamed Vellakkadavil


Mahesh Patil


Prateek Saxena


Dinesh S Kumar


Akash Sharma


Abhinav Shaw


Sahil Raj


Laksh Chadha


Aman Phogat


Aayushi Gupta


Anirudh Jaglan


Jasmin T D


Akshay Vijh


Ankit Site


Gaurav Sethia


Purusharth Agnihotri


Narinder Salaria


Shitij Dewani


Deepika Sharma


Yogesh Kumar


Dhruv Tomar


Archit Goel


Rajat Verma


Sangeet Sharma


Vipin Das


Anuj Parashr


Ayush Anand


Prashant Verma


Deepak Bhardwaj


Ajay Siriki

Thank You ✖

For the right start to a great career

Apply Now ✖


Get a Call Back ✖


CAA IS HIRING ! ✖

Chimes Aviation Academy is on a rapid growth path. We have aggressive expansion plans and are wanting to add to our team of

a) Ground Training School Instructors

b) Flying Instructors

In case you possess the required skills and experience, you are invited to email your resume, copy of certificates, evidence of qualification and experience to nminocha@caa.edu.in.